2024-2025

2023-2024

Pretransferul personalului didactic de predare

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE SOLICITĂ PRETRANSFER LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VOIEVOD LITOVOI”

Calendar pretransfer:

 1. Întocmirea dosarului pentru depunerea la inspectoratul scolar unde este arondata disciplina în perioada 24-28 martie 2023.

Dosarul se va intocmi respectand ordinea din cererea catre Inspectorat, Click aici si fisa de evaluare a cadrelor didactice Click aici aprobata in ianuarie 2023 de catre ISJ GORJ.

 1. In urma evaluarii dosarului, in data de 29 martie 2023 vor fi eliberate adeverintele cu punctajul stabilit in urma verificarii, dupa care candidatul va trebui sa depuna dosar / dosare la unitatea/unitatile unde doreste pretransferul – in perioada 29-31 martie 2023.
 2. Până în data de 6 aprilie 2023 comisiile de mobilitate ale unităților de învățământ analizează dosarele primite și aplică condițiile specifice pe care le-au aprobat în CA unității (acolo unde este cazul) și apoi emit acorduri/refuzuri pentru dosarele respective.

Persoanele care schimba specializarea prin pretransfer (ex. de pe educatoare pe invatator) susțin obligatoriu o inspecție la clasa programată de către ISJ GORJ. In cazul in care unitatea la care se doreste pretransferul mai are printre conditiile specifice si inspectie la clasă candidatul va desfasura in cazul acesta 2 inspectii.

 1. In zilele de 21 şi 24 aprilie 2023 va avea loc sedința publică de repartiție.

Graficul susţinerii inspecţiilor la clasă pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţi (în curs de actualizare)

Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2023-2024

Click aici 

LISTA CONDIȚIILOR SPECIFICE PROPUSE DE  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VOIEVOD LITOVOI”:

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Voievod Litovoi, Tg-Jiu, întrunit în ședința din data de 22.03.2023, a stabilit și a aprobat condiție specifică pentru ocuparea posturilor  didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimțit/modificarea repartizării pentru anul școlar 2023-2024,inspecție la clasă, evaluată cu nota 10 (zece).

          Evaluarea se va face pe baza anexei nr. 5 la metodologie –fișa de evaluare a lecției utilizată în cadrul inspecțiilor speciale la clasă.

          Lecția la clasă se va susține pe parcursul unei ore de curs.

          Comisia de evaluare a inspecției speciale va fi formată din cadre didactice de specialitate din unitatea noastră, care au cel puțin gradul didactic II.

          În caz de egalitate departajarea se va face pe baza punctajului obținut conform metodologiei.

Fişa de evaluare a lecţieiInspecţia specială la clasă în profilul postului

Tipizate miscare de personal 2023-2024

 • Anexa 2 – fisa de evaluare a cadrelor didactice – 2023-2024 – Click aici
 • Cerere completare de norma in alta unitate- 2023-2024 – Click aici
 • Cerere angajare pe viabilitatea postului- 2023-2024 – Click aici
 • Cerere pretransfer / restrangere de activitate- 2023-2024 – Click aici
 • Cerere pretransfer prin schimb de post prin consimtamant- 2023-2024 – Click aici
 • Cerere acord pretransfer / restrangere de activitate 2023-2024 – Click aici
 • Cerere detasare in interesul invatamantului 2023-2024 – Click aici
 • Cerere detașare la cerere prin concurs specific 2023-2024 – Click aici