Proiect KA201-“FINCH” – Family INvolvement in CHildren’s early education and care  

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

·         Site-ul proiectului PROF: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

·         Link PROF – Ministerul Educatiei: https://www.edu.ro/PROF

            Erasmus+

KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education

PROJECT NUMBER – 2022-1-IT02-KA220-SCH-000089154

01.09.2022 – 31.08.2025

               BRIDGE promovează bunăstarea și sănătatea mintală în sălile de clasă din cadrul cursurilor

frecventate de 12-16 ani (în Italia corespunde școlilor gimnaziale și primilor 2 ani de școala secundara).

               BRIDGE pleacă din punctul în care educatorii sau orice altă figură didactică/educativă care lucrează în clasă cu elevi care au nevoie de sprijin individual, poate fi un aliat al muncii împreună asupra bunăstării folosind abordări și tehnici diferite.

               Proiectul identifică un dublu obiectiv specific:

1. să dezvolte ÎN și ÎNTRE profesori și educatori relații semnificative și valori pentru a obține sensul și fericirea în viață și îmbogățirea profesională

2. să îmbunătățească abilitățile elevilor cu risc de abandon școlar, colegilor, profesorilor, iar educatorii „să fie rezistenți, să-și gestioneze propriile emoții și să genereze pozitiv emoțiile, dezvoltă relații semnificative cu ceilalți și își creează propriile emoții

Pentru a urmări aceste obiective, BRIDGE desfășoară o acțiune pilot constând în proiectare, testarea implementării și validarea a două instrumente:

1. Un ghid pentru un curs de CONSTRUIREA CAPACITĂȚII pe care educatorii și profesorii să-l sprijine ei în lucrul împreună

2. un TOOLKIT care sprijină munca la clasă a profesorilor și educatorilor cu didactic și activități educaționale, linii directoare pentru introducerea predării partajate și metode de evaluare, instrumente de implicare a tuturor subiecților în procesul de învățare.

               Cu alte cuvinte, manualul pentru CONSTRUIREA CAPACITĂȚII este un suport pentru profesori și educatorilor să implementeze o cale comună de inovare pedagogică.

               TOOLKIT este în schimb setul de instrumente pentru implementarea acestei noi paradigme pedagogice.

               Ambele instrumente permit profesorilor și personalităților educaționale care lucrează în clasă (educatori pentru cursanții aflați în risc de dispersie/cu nevoi speciale,…) și cursanții să:

– fie rezistenți

– gestioneze emoții si  să generarea emoții pozitive

– dezvolte relații semnificative cu ceilalți și să creeze propriul sprijin emoțional

 Ținte

EDUCATORI

55 de persoane cu studii care nu țin neapărat de pedagogie, angajate în Sprijin educațional/individual/ activități de remediere a temelor în cadrul școlilor.

Printre aceștia, cei implicați direct în implementarea proiectului sunt 10

PROFESORI

200 de cadre didactice în serviciu la mijlocul și primii doi ani ai școlilor gimnaziale unde

proiectul va fi implementat.

Printre aceștia, cei implicați direct în implementarea proiectului sunt 25.

ELEVI

800 de elevi, cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani, care se află într-un moment de tranziție care reprezintă un risc de abandon. Dintre acestea, 10% sunt cursanți expuși riscului de a abandona școala. Dintre aceștia, cei implicați direct în implementarea proiectului sunt 90.

DIRECTORII SCOLARI

2.3 Parteneri implicați

ITA  IRECOOP ALTO ADIGE SUDTIROL

ITA  ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO II DON BOSCO

ITA  ASSOCIAZIONE LA STRADA-DER WEG

SLO   GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO

ROM   ASOCIATIA EDULIFELONG

GRE   ACTION SYNERGY SA

SERB   ASOCIJACIJA ZA EDUKACIJU OMLADINE I ODRASLIH

ITA   ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO I CENTRO STORICO

SPA   DIDEAS SL

BEL    ASTURIA VZW

ROM    SCOALA GIMNAZIALA „VOIEVOD LITOVOI”

PACHETE DE LUCRU 2 – MANUAL PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII

Instrumentul „Manual de consolidare a capacității” va fi validat datorită proiectului și va permite la fiecare început de an școlar, noi grupuri de profesori și educatori, pentru a construi condiții pentru creșterea abilităților sociale și emoționale prin crearea premiselor colaborării reciproce și calitatea relațiilor.

Rezultatul pachetului de lucru 2 este un ghid validat pentru un grup de cel puțin un profesor (și

până la 12) și o figură educațională (și până la 3) pentru a dezvolta o cale de consolidare a capacităților relației lor.

Acesta va conține seturi de activități cu interviuri reciproce, autoevaluare și evaluare instrumente pentru dezvoltarea unui parcurs format din trei faze:

1. activități de configurare inițială și lucru în grup;

2. activități în curs de desfășurare pe parcursul anului școlar care vizează integrarea abordărilor didactice și metode, evaluări ale cursanților individuali și grupului de clasă, planificarea metodelor și realizarea obiectivelor didactice;

3. încheierea de activități de evaluare a colaborării și instrumente de identificare a domeniilor pentru îmbunătățire.

Indicatori:

– 15 profesori participă la experimentare

– 10 figuri educaționale participă la experimentare

– 75% dintre participanții la faza de experimentare a traseului dau feedback pozitiv cu privire la gradul de utilizare al ghidului (în medie 8 din 10)

– 75% dintre participanții la faza de experimentare sunt mulțumiți de traseu

Activități

– 90% dintre șefii școlilor implicate în pilotaj consideră traseul unul semnificativ contribuția la rezolvarea dificultăților constatate

– 75% dintre participanții în faza de experimentare care consideră abilitățile țintă ale calea îmbunătățită

– un ghid produs în 7 limbi (limbile partenerilor + engleză)